0318 240 002

info@starcode.nl

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

De Onzin van Industrie 5.0

Wat is Industrie 5.0

Industrie 5.0 markeert een mensgerichte revolutie in het industriële landschap, en vertegenwoordigt de volgende fase na de opkomst van Industrie 4.0 in het afgelopen decennium. Deze evolutionaire sprong geeft prioriteit aan menselijke vindingrijkheid en bevordert mechanische efficiëntie, en vestigt een ecosysteem waarin mensen en machines naadlozer kunnen samenwerken om problemen met ongekende snelheid op te lossen. Het jaar 2020 was getuige van de wereldwijde verspreiding van de COVID-19-pandemie, wat aanzienlijke economische verstoringen veroorzaakte. Deze tumultueuze omgeving diende als vruchtbare grond voor de opkomst en snelle groei van Industrie 5.0. Terwijl Industrie 4.0 al een fundament had gelegd in sectoren zoals productie, logistiek en supply chain management door machines data-gedreven beslissingen te laten nemen, zoekt Industrie 5.0 nu grenzen te overschrijden en alle aspecten van het bedrijfsleven te beïnvloeden, variërend van marketing en financiën tot klantenservice.

Onzin

Industrie 4.0 en 5.0 zijn verworden tot een verzameling vage en abstracte concepten, verstoken van concrete betekenis. Het is moeilijk te onderscheiden wat ze daadwerkelijk vertegenwoordigen. Te midden van de stortvloed aan verhalen en inhoud rond deze modewoorden, komt één gemeenschappelijk thema naar voren: door AI gedreven besluitvorming. Echter, deze termen voelen vaak aan als marketingtrucjes in plaats van praktische oplossingen. Ze worden rondgegooid om een gevoel van innovatie en vooruitgang te creëren, maar hun ware waarde blijft ongrijpbaar. In werkelijkheid worstelen veel organisaties nog steeds met verouderde IT-systemen van een decennium geleden, waardoor de beloften van Industrie 5.0 verre van realistisch lijken. Het idee van door AI gedreven besluitvorming klinkt indrukwekkend, maar de praktische implementatie en tastbare voordelen worden vaak overschaduwd door overdreven claims en gehypte verhalen. Zonder een duidelijk begrip van hoe deze technologieën effectief kunnen worden toegepast, worden de beloften van Industrie 5.0 niet meer dan holle retoriek. In de wirwar van hype en modewoorden is het cruciaal om de daadwerkelijke waarde en praktische toepasbaarheid van Industrie 5.0 in vraag te stellen. In plaats van blindelings de nieuwste trends te omarmen, moeten organisaties zich richten op het evalueren van hun specifieke behoeften en bepalen hoe opkomende technologieën hun operaties daadwerkelijk kunnen verbeteren. Alleen dan kunnen ze voorkomen dat ze slachtoffer worden van de onzinnige aspecten van Industrie 5.0 en geïnformeerde beslissingen nemen over hun digitale transformatiereis.

Zin

Om Industrie 5.0 zinvol te maken, moet je beginnen met het praktisch implementeren ervan. Ideeën en concepten zijn waardevol, maar blijven slechts concepten als ze niet in praktijk worden gebracht. Industrie 4.0 ging over toegankelijkheid, meetbaarheid en digitalisering, ons leidend van analoog naar definitieve digitalisering. Na COVID zullen drie nieuwe aspecten centraal staan:

  1. Het draait om mensen en hun persoonlijke belangen. Repetitieve taken moeten aan robots worden overgelaten, terwijl besluitvorming en creatieve processen in handen van mensen moeten blijven. Vertrouwen opbouwen is essentieel in zakelijke interacties. De omvang en betekenisvolheid van automatisering moeten zorgvuldig worden overwogen.
  2. Het belang van duurzaamheid zal ons dwingen tot data-gedreven beslissingen om daadwerkelijk duurzaamheid te bereiken. Een betere planeet achterlaten voor toekomstige generaties is cruciaal, maar vereist het stellen van concrete doelen en je daaraan houden. Anders lopen we het risico blindelings trends en hype te volgen. Bijvoorbeeld, het IMDS-proces begint met handmatige gegevens. Met een op blockchain gebaseerd proces kan informatie automatisch worden verrijkt. Door het scannen van een QR-code kan men bepalen uit welke mijn het granulaat komt.
  3. Veerkracht in processen en markten is dynamischer geworden. Om het voortbestaan van een bedrijf te verzekeren, moet het veerkrachtig worden. Gartner voorspelde dat driekwart van ’s werelds grootste bedrijven die status niet meer zal hebben omdat ze nieuwe trends niet omarmen. Creativiteit in het aanpassen van processen en het toepassen ervan binnen de eigen omgeving is cruciaal. Zoek naar langdurige strategieën voor de toekomst en verken hoe deze effectief te implementeren.

Voorbeelden: In Industrie 5.0 zal veerkracht een belangrijke rol spelen, waarbij efficiëntere en digitale beheermethoden noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld:

  • Supply chains zullen veel dynamischer worden, wat betrouwbare levering voor veel marktdeelnemers uitdagender maakt. Intelligent gebruik van data is essentieel, aangezien er minder vaste factoren zijn.
  • Leveranciers en klanten zullen betere voorspellingen vereisen, gebruikmakend van algoritmen of modellen om voorspellingen te doen met behulp van machine learning en AI.

Onvoldoende zichtbaarheid in voorspellingen, beperkt tot concrete offertes en bestellingen, kan proactieve besluitvorming op basis van beschikbare signalen hinderen. Door de zichtbaarheid te verbeteren en verder vooruit te kijken, kunnen bedrijven effectiever reageren en beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot inkoop en productie.

Conclusie

Samengevat is Industrie 5.0 besmeurd door vage concepten en marketingtrucjes, zonder duidelijke praktische toepasbaarheid en tastbare voordelen. Organisaties moeten prioriteit geven aan praktische implementatie, hun specifieke behoeften evalueren en zich richten op mensgerichtheid, duurzaamheid en veerkracht. Door hype te vermijden en een doordachte aanpak te omarmen, kan Industrie 5.0 zinvolle vooruitgang brengen in het industriële landschap.

Tags:

You May Also Like